Wie zijn we?

VREAK of het Vlaams Recreatief en Andersgeaard Kunsttheater is een liefhebberstoneelvereniging die ontstaan is in 2001 op initiatief van een aantal holebi’s en breeddenkende hetero’s. VREAK wil door middel van toneelstukken de emancipatie van de holebi bevorderen en een brug slaan tussen hetero’s en de holebiwereld. VREAK wil niemand uitsluiten. Iedereen, ongeacht zijn seksuele geaardheid, is welkom. Integratie kan immers niet bereikt worden door je af te sluiten.

Veel plezier op onze website en hopelijk mogen we je binnenkort verwelkomen bij één van onze voorstellingen!

 

Onze missie
Men kan zich de vraag stellen wat het nut is van een holebitheater in een samenleving die door velen als tolerant wordt gepercipieerd als het gaat over seksuele diversiteit. VREAK laat nog elk jaar zien zijn relevantie zeker te hebben.
Er wordt sterk ingezet op volgende pijlers:

  • Het brengen van kwaliteitsvolle en cultureel relevante producties.
  • Het brengen van educatieve voorstellingen, zowel voor de holebigemeenschap als daarbuiten. In de loop der jaren werden ondermeer deze onderwerpen behandeld: hiv, transgenderisme, seksuele diversiteit, open relaties, holebi-ouderschap…
  • Bestrijding van hokjesdenken en stereotypen. We stellen holebi’s en transgenders voor zoals ze zijn in de maatschappij, wat in andere theatergezelschappen, omwille van onder meer het humoraspect, wel eens vergeten wordt.
  • Zichtbaarheid van onze thema’s in het straatbeeld. Voorbeeld hiervan is de affichecampagne rond “positief door het leven met hiv” in het najaar van 2015.
  • Integratie van holebi’s en transgenders bevorderen. Een zo breed mogelijk publiek bereiken.