tot de duivel het schip keert

Antwerpen, eind negentiende – begin twintigste eeuw. De Schelde, de hoofdslagader van de stad, blinkt onder een gouden…